Dogs friends

Dogs friends

Zadnje dnevi so bili pohodniško obarvani, že v nedeljo smo se skupaj s skupino kužev in njihovih lastnikov pod vodstvom ene izmed inštruktoric Kinološkega društva Bled-Lesce odpravili po ravninski poti pod Krmo. Obdajala nas je čudovita neokrnjena narava Triglavskega narodnega parka, kar pa s seboj nažalost prinaša tudi svoje predpise, ki velijo, da morajo biti kužki na vrvici.
Poleg vseh pasjih prijateljev, ki so Beli delali družbo, je le komaj opazila, da ji pod tačkami nagaja sneg. Da je to le nekaj novega je ugotovila šele pri koči, kjer smo si vsi malo odahnili za pot nazaj. Nekajkrtat se je zadovoljno povaljala po tem belem čudu nato pa nagajivo odskakala nazaj v pasjo družbo. 🙂
ENG: There was all about hiking in last days. Firstly we went to Krma with a group of dogs and their owners from Bela’s school Kinološkega društva Bled-Lesce. This was Bela’s first time on snow, but she barely noticed it, when she was with so many dogs. It was a beautiful trip in untouchable nature of the Triglav national park, but it has its drawbacks, dogs have to be on leashes. 

Veliko je različnih mnenj in teorij kdaj lahko mlad kuža začne hoditi po stopnicah in hribih. Z Belo smo se do pred kratkim hribov izogibali, po stopnicah pa je hote ali nehote začela hoditi po 6. mesecu, saj je bila nato pretežka. Vseeno pa pazimo, da po nepotrebnem ne teka po stopnicah gor in dol.
Počasi pa smo začeli tudi z obiski nižjih okoliških hirbov, vendar paziva, da hodi počasi in umirjeno, brez nepotrebnega skakanja sem in tja. Tako smo se povzpeli na Sv. Lovrenca nad Preddvorom. Ujeli smo čudovit dan in celo pot nam je družbo delalo prijetno toplo jesensko sonce.
ENG: There are many different opinions about young dogs and stairs, hiking. We were very careful with Bela, she was always carried up and down the stairs till she was 6 months old, but then she was too heavy to do this anymore. And we start with first easy hiking in last days, we visited a church of Sant Lovrenc, near Preddvor, we put a lot of attention that Bela goes slowly without any jumps and runs. 

katja

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.

error: Content is protected !!